Werkwijze

Samenwerking

Samenwerking met ouders, school, huisarts en andere betrokken instellingen vind ik erg belangrijk.
Uiteraard heeft u als patiënt het laatste woord met wie wel en geen contact mag worden opgenomen.
Over het algemeen geldt hoe beter de samenwerking, hoe meer kans op succes.
Ik werk o.a. samen met:


VU polikliniek voor mensen met onbegrepen klachten


Huisartsen


GGD


Bureau Jeugdzorg


Scholen


GGZ


UWV


REOS (regionaal samenwerkingsverband eerste lijn)