Werkwijze

Hermeneutische spiraal

Hermeneuma betekent verklaring. Een klacht kan benaderd worden via het principe van de hermeneutische spiraal:
waarnemen
herkennen
erkennen
integreren
heroriënteren
opnieuw waarnemen
herkennen
enz.

Onverklaarbare klachten en hermeneuma

Hermeneuma betekent verklaring. De preventiedokter kan de cliënt behulpzaam zijn bij het leren waarnemen van zijn lichaamssignalen zonder deze te beoordelen en te leren begrijpen hoe zijn/haar hermeneutische spiraal verloopt.
Dit is met name behulpzaam als het om onverklaarbare klachten gaat.