De preventiedokter

Preventie betekent niet alleen voorkómen van ziekte, maar ook ervoor zorgen dat een beginnende, nog onduidelijke aandoening niet verergert.

De preventiedokter, Dorothea König, combineert de kennis van 2 vakgebieden. Sinds 1985 arts, geregistreerd in de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) en sinds 2000 integratief bewegingspsychotherapeut, geregistreerd als senior vaktherapeut bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT).
Zij heeft 16 jaar gewerkt als arts in de jeugdgezondheidszorg en psychiatrie. Zij heeft onderzoek gedaan bij psychiatrische patiënten naar leefstijl: rookgedrag, medicijngebruik, redenen van overgewicht met mogelijk verhoogd risico voor suikerziekte en hart- en vaatziekten.
Zij heeft 6 jaar gewerkt als lichaamsgericht therapeut met psychiatrische patiënten. Verder op een polikliniek voor licht verstandelijk gehandicapte kinderen die mogelijk seksueel misbruik hebben meegemaakt.
Zij heeft weerbaarheidscursussen ontwikkeld en gegeven voor sociaal zwakkere jongeren in verband met een verstandelijke handicap, ADHD, trauma of anderszinds.
Zij kan op verzoek een cursus ontwikkelen toegespitst op uw doelgroep en wensen.